Publiceret som flyveblad ved "Demonstration for ytringsfrihed for 100 folkesangere og jazzmusikere, 15 CO-RITUS malere, 3500 demonstranter samt publikum og politi" - på Strøget i København 1965.

Ytringsfriheden ikke til salg
- Manifest ved demonstration for kunstnerisk ytringsfrihed, København august 1965

 

Højstærede publikum. Vi tror, De er enig med os om at De selv i langt højere grad end politiet er i stand til at afgøre om De gider høre på vores musik eller ej. Desuden tror jeg ikke at vores stemmer er væsentligt mere støjende end Gardens forskellige musikkorps. Vi ønsker en livlig og folkelig gågade. Derfor laver vi denne demonstration mod politiets formynderi overfor borgerne.

Flemming Qvist Møller

 

Vi folkemusikere, spillemænd og gademalere ønsker herigennem at give udtryk for vort mishag over at ministeriet, politiet eller vedtægterne skal stoppe den kunstneriske ytringsfrihed i dens arbejde og udfoldelse.

Vi mener at folkekunsten er folkets kunst og har krav på at kunne komme ud blandt folket.

Vores opfattelse er at folket elsker deres egen kunst og ønsker den foredraget på en uofficiel måde uden at kunstneren bliver stoppet af myndighederne.

Folkemusikere og gademalere arbejder i nær sammenhæng og behøver kontakten med folket for derigennem at finde nye veje i den danske folkekunst. Altså: Ministre, borgmestre og politiinspektører. Stop forfølgelserne af kunstnerne i deres arbejde på gågaden. Den bliver blot til det, den skal være: Et folkeligt og festligt strøg.

Bjarne Cæsar Rasmussen

 

Med denne demonstration træder kunsten ud i sin kommunikative fase. Kunstnerne overtager deres naturlige arbejdsområder. Enhver modstander af denne fase forsøger at standse den med filmcensur, billedkontrol og musikforbud. Angriber kunstens ytringsfrihed med piedestalkunst og borgermusik.

Vi besvarer dette angreb ved at anbringe kunsten, hvor den hører hjemme, kan leve. Vi opfordrer kunstnerne, arkitekter, byplanlæggere til også at overtage deres naturlige arbejdsområde. Til at arbejde med problemerne i den unitære urbanisme, CO-RITUS og den integrative kunst. Vor tids muligheder for forandring af levevilkårene, livsudfoldelsesmulighederne gennem revision af omgivelserne.

I dag hvor digtet nærmer sig billedet, billedet nærmer sig teater, teatret nærmer sig handling. I dag opfordrer vi:

Lad os gøre byen til et strålende atelier for den nye kunst.

Kunsten får nyt lys med CO-RITUS.

Ørestads eksperimentallaboratorium:

Thorsen, Nash, Strid, O'Brien.

 

Gå til forsiden
Gå til den forrige side