Flyveblad dateret d. 16. juli 1962 i Paris efter at det tyske medlem af IS blev idømt 3 ugers fængsel for at have krænket "Guds ære". Publiceret i dansk oversættelse i Situationistisk Revolution nr. 1, 1962

DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR
(ang. dommen over situationisten UWE LAUSEN)

Vi er endnu kun én avantgarde: andre vil komme. Vi er et mareridt, som kulturens søvn ikke mere kan blive fri for.

- Erklæring af 25. juni vedr. processen mod S. I. i Den Tyske Forbundsrepublik.

München 25. juni (A.P.) - Lørdag er for tredje nat i træk flere tusinde unge mennesker stødt sammen med politiet i Schwabing området. Grupper af "læderjakker" og studenter gennemkrydsede gaderne og forsøgte at vælte de parkerede vogne. Ved sammenstødene blev 14 sårede, deraf 7 politibetjente, og der foretages 19 arrestationer, hvorved antallet af unge, der er arresteret i løbet af 3 døgn, hermed kommet op på 78.

- Le Monde, 26. juni 1962.

Den 25. juni henledte en erklæring fra S.I. opmærksomheden på den nært forestående dom i München over Uwe Lausen, der var anklaget for sin medvirken i forskellige publikationer udsendt af Situationistisk Internationales tyske sektion.

Den 5. juli blev Uwe Lausen idømt tre ugers fængsel. Han blev i præmisserne anklaget for, foruden angreb mod hele dette samfunds forskellige sider, at have krænket "Guds ære" - det skal nok kunne mane til eftertanke! - og at have krænket den offentlige blufærdighed.

Da de foregående processer i München kun resulterede i betingede fængselsstraffe, er Uwe Lausen således den første situationist, der fængsles for sine meninger. I betragtning af, at han blev truet med et års genopdragelsesophold i et fængsel for mindreårige, er kendelsen en relativ sejr for hans forsvar.

Vi takker alle personer og alle grupper, som har ydet støtte til Uwe Lausen i denne sag. Arbejdet til gavn for ham har, udenfor Tyskland, været særligt stort i det område der dækkes af S. I.'s sektion i Skandinavien: og desuden i byen Antwerpen.

I overvejelserne overfor denne mærkelige form for retfærdighed, må man måske også tage hensyn til dommernes samvittighed over, selv i den konventionelle borgerlige betydning af retfærdighed, at være nogle besynderlige dommere? Det var nogenlunde på samme tidspunkt at verdensopinionen erfarede, at omkring 200 personer i det tyske justitsvæsen nu havde fået tilbud om at trække sig tilbage før tiden, idet de havde været elitearbejdere ved de nazistiske domstole og indehavere af verdensrekorden i hurtig domfældelse i den skønne tid, hvor de skulle forsvare de hitlerske guders ære.

Dette "ubehag i samfundet", som Freud talte om, har i løbet af 30 år antaget et forbavsende omfang, fra gamle dødslejre til det nuværende grænseområde af et liv i dødens skygge. Man ved nu, at det afhænger af en ny psykoanalyse. Vi vil vise det latente indhold i de nye rebellers manifestationer - som er på vej til at finde en årsag ("situationisterne vil eksekvere den dom, som fritiden i dag udtaler mod sig selv" - tidsskriftet I.S. nr. 1).

Denne prokurator fra München, som så let taler om at "feje hele dette rak lige ned i de huller, de er kommet fra", vil ikke få noget let hverv. Sagt på en anden måde: han vil stadig høre mere om os.

For S. I.,

DEBORD VANEIGEM

Gå til forsiden
Gå til den forrige side