Tekst på flyveblad som opreklamerer tidsskriftet 'Situationistisk Revolution' og opfordrer folk til at tegne abonnement på det 'Nye Skandinaviske Kamp- og Kulturtidsskrift'. Et årsabonnement bestående af 4 numre kostede kr. 25,-, hvilket var en dårlig forretning i lyset af at der mellem 1962 og 1970 kun kom 3 numre

SITUATIONISTISK REVOLUTION

er baseret på at give oplysninger om en ny livsanskuelsesmetode og sprede kendskab til de af den kunstneriske avantgarde frembragte teser for et nyt samfund - det kunstnerisk skabende og legende menneskes samfund. Teserne, der er skabt i fællesskab af kunstnere, som er tilsluttet den internationale situationistiske bevægelse, indvarsler den tilbundsgående revolutions tilsynekomst og gør op med et samfund i armod. Disse kollektivt frembragte teser er det eneste alternativ til det sterile diktatursamfund "1984". Ved at leve sit jeg fuldt ud i nuets og legens skiftende situationer vil det passive tilskuersamfunds endeligt fremkomme.

Ved et nøje studium af Situationistisk Revolution vil politikerne opdage deres fallit. - Arkitekter vil kunne finde metoder til en stadig ændring af bymilieuer gennem en forkastelse af den nuværende urbanisme og en indføring af den unitære urbanisme. - Ungdom, der i vor specialiserede tidsalder fik valget mellem kærlighed og lort, vil opdage at de valgte lortet. - Præsterne vil kunne se, at situationisterne lover ækvivalens mellem alle religioner, - ved at give dem alle en kold skulder. - Arbejderklassen (der en kort tid endnu er nødvendig) vil kunne gennemskue de faglige og politiske pamperes psykologisk udtalte, men hule løfter, og ved at rejse kravet om mere ånd totalt afvæbne industridiktaturets moderne slavepiskere. - Sociologerne vil kunne finde deres ordskvalder om fritidsproblemer anbragt, hvor det hører hjemme: i sociologernes himmel. - Den patenterede venstreintelligens vil opdage at deres forsøg på lapperier af gammelverdenen er lige så omsonst som latterligt. - Malerne, der maler for malerne, og forfatterne, der skriver for forfatterne, om hvor svært det er at skrive en roman, vil kunne finde grunden til deres isolering fra folket og vil kunne læse om kunstens selvkastration. - Bomholt kunne lære, at ikke alt her i livet er pop. - Reklamefolkenes kunstigt skabte behov, resulterende i en sprintermatch i forbrtig, afsløres. - Retssaigen mod situationisterne i Tyskland, forløb og resultat. - M. m.

Gå til forsiden
Gå til den forrige side