Publiceret som flyveblad af Gruppe SPUR i München 1958

SPUR-manifest

1. Der findes i dag en fremtidssvanger, kunstnerisk oprustning i modsætning til moralsk oprustning, Europa står overfor en stor revolution, et enestående kulturelt kup.

2. Kunsten er frihedens sidste domæne og vil forsvare friheden med alle midler.

3. Vi vover at hæve vor stemme mod det tekniske apparats uhyre kolos. Vi er modstandere af den logiske tænkning, der har ført til kulturel ødelæggelse. Den automatiske, funktionelle tænkemåde har ført til stivnet tanketomhed, til akademisme, til atombomben.

4. Verdens fornyelse - hinsides demokrati og kommunisme - sker kun gennem individualismens fornyelse, ikke gennem kollektiv tænkning.

5. Den, der vil skabe kultur, må ødelægge kultur.

6. Begreber som: Kultur, sandhed, evighed interesserer ikke os kunstnere, der må hutle os gennem livet. Kunstens materielle og åndelige situation er så trøstesløs, at man ikke kan forlange, at malerne skal male pæne billeder.

7. Kildeforskning er ren videnskab og anvendt forskning er ren teknik. Den kunstneriske forskning er fri og har intet med videnskab og teknik at gøre. Vi er modstandere af, at man i dag vil videnskabliggøre kunsten og gøre den til et instrument for den tekniske fordummelse. Kunst beror på et instinkt, på de skabende urkræfter. Disse vilde, ubundne kræfter trænger til alle intellektuelle spekulanters ærgelse stadig frem til nye uventede former.

8. Kunst er et drønende gonggongslag, dets ekko er epigonernes skrig, der dør hen i det tomme rum. Overførslen til det tekniske dræber den kunstneriske potens.

9. Kunst har intet med sandhed at gøre. Det sande ligger mellem tingene. Den, der vil være objektiv, er ensidig, den, der er ensidig, er pedantisk og kedelig.

10. Vi er omfattende.

11. Det er sket med det alt sammen, den trætte generation, den vrede. Nu er det den smagløse generations tur. Vi FORDRER JUKS, SKIDT OG MØG, UDSVÆVELSER. Kunsten er den mødding, jukset vokser på. Juks er kunstens datter, datteren er ung og duftende, moderen er en ældgammel stinkende kone. Vi vil kun eet: Udbrede juks.

12. Vi kræver FEJLTAGELSEN. Konstruktivisterne og kommunisterne har afskaffet fejltagelsen og lever i den evige sandhed. Vi er mod sandheden, mod lykken, mod tilfredsheden, mod den gode samvittighed, mod den tykke vom, mod HARMONIEN. Fejltagelsen er menneskets bedste evne. Hvorfor eksisterer mennesket da? For at lægge en ny fejltagelse til de fejltagelser, der ikke længere passer dem.

13. I stedet for abstrakt idealisme kræver vi en ærlig nihilisme. Menneskehedens største forbrydelser er blevet begået i sandhedens, ærlighedens, fremskridtets, den bedre fremtids navn.

14. Det abstrakte maleri er blevet til tom æstesisme, en legeplads for tankedovne, der søger et bekvemt påskud til igen at gumle på længst forgangne sandheder.

15. Det abstrakte maleri er et HUNDREDE GANGE GNASKET TYGGEGUMMI, der sidder fast under bordet. I dag forsøger konstruktivisterne og strukturmalerne endnu en gang at slikke dette indtørrede tyggegummi af.

16. Gennem abstraktionen er det firdimensionelle rum blevet selvstændigt. Fremtidens maleri vil være POLYDIMENSIONELT. Uendelige dimensioner ligger foran os.

17. Kunsthistorikerne forvandler alle nødvendige åndelige revolutioner til intellektuelle rundbordssamtaler. Over for det objektivt uforbindende vil vi sætte et militant åndsdiktatur.

18. Vi kan ikke gøre for, at vi maler godt. Det gør vi os også umage med. Vi er arrogante og excentriske. Vi spotter enhver beskrivelse.

19. Vi er den tredje tachistiske bølge - Vi er den tredje dadaistiske bølge - Vi er den tredje futuristiske bølge - Vi er den tredje surrealistiske bølge.

20. Vi er den tredje bølge. Vi er et hav af bølger (SITUATIONISME).

21. Verden kan kun befries fra ruinerne af os. Vi er fremtidens malere.

For Gruppe SPUR: Heimrad Prem, Hans-Peter Zimmer, Helmut Sturm, Lothar Fischer.

For Internationale Situationniste, Skandinavisk sektion: Asger Jorn.

 

G? til forsiden
G? til den forrige side