Publiceret i International Situationniste #8 1963. Skrevet af J.V. Martin. Publiceret på dansk i Situationistisk Revolution nr. 3, 1970. Illustrationen også fra IS #8

D E F I N I T I O N

I november 1962 vedtog S. l. på sin konference i Antwerpen flg. definition på nashismen:

Nashisme: Betegnelse, der er direkte afledt af navnet Nash, forfatter, der synes at have levet i Danmark i det 20. århundrede. Hovedsagelig kendt for sit forsøg på at forråde den revolutionære teori og bevægelse på denne tid. Nash har måttet se sit navn détournéret af denne bevægelse som en generel anvendelig betegnelse for alle falske venner i kampen mod de herskende betingelser i kulturen og samfundet. Eksempel: "Nashismen visnede fra morgen til aften, som urterne på marken". Tysk: Nashismus. Engelsk: Nashism. Italiensk: Nascismo. Nashist: Tilhænger af Nash eller hans doktrin. I videste forstand den, som i adfærd eller udtryksmåde genopliver nashismens hensigter eller væsen. Nashistisk: Populær dobbeltform, sansynligvis afledt af det engelske adjektiv nashistic. Nashisteri: Almindeligvis nashismens sociale miljø. Nashistost: Almindeligt anvendt slangudtryk.

 

Gå til forsiden
Gå til den forrige side