Publiceret i Situationistsik Revolution nr. 1 1962.

Foran Den Moderne Kulturhistories Mur

Ikke anklaget!
Forfatteren Jørgen Nash blev den 23. marts udstødt af S.I , men har efter denne udstødelse groft misbrugt bevægelsens navn. Således har han og hans nashistiske medløbere flere gange udsat teserne fra S.I. for forfalskning og misdannelse, en forfalskning, der ikke blot er vendt mod S.I., men mod menneskehedens fremtidige mål.

Det forekommer os således, at den skandinaviske presse under retssagen mod nuværende og fhv. medlemmer af S.I. i München, den såkaldte "SPUR-sag" - i sin iver for at mætte nashisternes publicityhunger og dermed gøre sagen til en mere lokal og delikat affære - fjernede sig meget langt fra det centrale punkt i sagen. For hvorfor hed nr. 6 at S.I.'s daværende tidsskrift i Tyskland: SPUR IM EXIL? - og hvorfor drog medlemmer af gruppe SPUR i exit til Skandinavien? - Ved blot en lille smule omtanke kunne pressen have fundet sagens oprindelse, der var tidsskrift nr. 5, som udelukkende indeholdt en del af S.I's teser for den unitære urbanisme. Her var den virkelige grund, men selvfølgelig kunne pressen (hvoraf en del fik oplysninger direkte fra S.I.) ikke både blæse og have mel i munden samtidig, - den havde travlt med at bringe fede overskrifter, som f. eks. denne:

"DANSK DIGTER ANKLAGET FOR RRVOLUTIONSFORSØG" - (SE og HØR, 3. maj 1962). Eller i B.T. (1. juni 1962): "Han står til fem en halv måneds fængsel i Tyskland". - Nu er det ikke, fordi vi tror, at B.T. eller SE og HØR ligefrem skriver kulturhistorie, men en berigtigelse i dennes navn er dog på sin plads: det officielle anklageskrift fra Amtsgericht München, der er i vor besiddelse, indeholder ikke et eneste sted navnet Jørgen Nash. Nash var ikke anklaget i denne sag, og kunne som følge deraf heller ikke dømmes.

Tag Pegasus med!
Så sent som 12. august 1962 bringer Göteborgs Posten nye løgne om S.I., der tydeligt stammer fra det nashistiske løgneværksted. Således hedder det bl. a. midt imellem alt muligt andet nonsens, at Nash's hest Ambrosius Fjord er begyndt at sygne hen efter S.I.'s udstødelse af alle nashister, og hvis der ikke inden længe indtræffer en bedring, vil Nash anmelde sagen til en dyreværnsforening.

S.I. vil gerne give Nash et råd m. h. t. hans syge hest : Det den har brug for, er ikke en dyreværnsforening, den bør omgående bringes til en dyrlæge!

Rækker det?
Det er faldet Göteborg Sjö- och Handelstidning for brystet, at S.I. under sit opgør med nashisterne har anvendt ordet "falsknere". Vi kan forsikre samme avis om, at S.I. i hele denne sag ikke kun har den moralske ret hertil!

Fingrene væk!
Fra nashistisk inspireret side hævdes det i Göteborgs Posten (12-8-62), at Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme, som er startet af Asger Jorn og hvis leder er rigsantikvar, professor P. V. Glob, skulle være en fløj af S. l. - S.I. har udmærket kendskab til sine forskellige, "fløje", men vi rettede alligevel en henvendelse til instituttets generalsekretær, dr. med. dent. Hans Kjærholm, Århus - der undrede sig lige så meget som vi.

Instituttets opgave er at udforske den nordiske kulturs indflydelse, på det øvrige Europa, - hvor imod S.I.s opgaver så tydeligt er af global karakter. S.I. kan kun henstille til nashisterne, at de holder deres fingre væk fra dette institut; - tanken er for god og for stor til, at den fortjener at blive ødelagt!

J. V. MARTIN, der efter Nash's sabotage organiserer modstanden fra pålidelige elementer. (I tilknytning til opgøret med og udstødelsen af alle nashistiske elementer fra S.I. publicerede vort franske organ INTERNATIONALE, SITUATIONNISTE nr. 7 ovenstående kliche og tekst).

Brevkasse.
Sp.: Jeg ville så gerne have været anklaget i München, men selv dér har man ikke anset mig for farlig. Hvad skal jeg gøre?

Spørgejørgen.

Sv.: Sig bare til aviserne, at De er dømt. Det giver lige så meget publicity. Og er betydeligt mere behageligt.

Kan de også det?
Maleren Asger Jorn, der tidligere ved starten af S.I. i 1955 havde en meget progressiv og vigtig rolle, men som ikke har været medlem siden april 1961, hævdes af nashisterne at være gået over på deres side. For S.I. forekommer dette, der endnu er et postulat, at være en smule mærkeligt, for nashisterne er vitterligt falsknere, og den internationale avantgarde har indtil nu kun gode erindringer om Jorn. - S.I. betragter Jorn som sin ven, men hvis nashisterne - for en gangs skyld - siger en sandhed, må vi sige: det er synd for Jorn; men det er ikke bedre for nashisterne. For hverken Jorn eller nogen anden vil kunne redde den para-situationistiske nashisme!

En digters knusende svar!

Nash's eneste henvendelse til S.I.'s skandinaviske sektion siden hans udelukkelse består af en tom kuvert, der endnu vil kunne beses på rediktionen. Som tilføjelse til adressen har digteren egenhændigt skrevet og understreget med rødt "7. kartoffelrække".

S.I.'s talsmand var i mange dage dybt nedbøjet over dette stærke argument i sagen.

 

 

Gå til forsiden
Gå til den forrige side