Publiceret som flyveblad ved aktionen for overtagelse af den indre by som arbejdsområde i forbindelse med den første CO-RITUS udstilling, dec. 1962. Underskrevet af Strid, Nash, Kunzelmann, Fjord, Thorsen, O'Brien og Marion.

Manifest Ved CO-RITUS Aktionen
- For kunstnernes overtagelse af den indre by som arbejdsområde

1. Med denne demonstration overtager kunstnerne deres naturlige arbejdsområde.

2. Vi opfordrer kunstnere fra andre områder: Digtere, musikere, arkitekter til at overtage deres naturlige arbejdsplads: Riv fjernsyn, teatre, radio, byplaner ud af hænderne på kulturindustrien og de statsansatte kulturentreprenører.

3. Vi forlanger at den indre by udlægges som arbejdsområde for kunstnerisk aktivitet. Alle stormagasiner ryddes, der indrettes levende atelierer i salgshallerne og vinduesudstillingerne overgives til detournering.

4. Vi hylder Wilhelm Freddie og hans kamp for kunstnerisk frihed. Vi forlanger byen fyldt med offentlige orgier.

5. Vi er nu gået i gang med Møntergade. Men vi forlanger udvidelsesmuligheder. Vi forlanger byen beåndet. Enhver moderne stad er blevet et middel til undertrykkelse af muligheder for menneskelig leg.

6. For fornyet arbejde med den indre by forlanger vi at arkitekter og kunstnere sætter sig ind i den unitære urbanisme og påbegynder eksperimentelt arbejde med incident arkitektur.

Gå til forsiden
Gå til den forrige side