Publiceret på engelsk i 'Situationister 1957-70', 1971 signeret af Ambrosius Fjord. Skrevet af Jens Jørgen Thorsen og senere trykt i hans samlede artikler 'Friheden er ikke til salg* (1980) i en' pyntet' udgave; 3000 demonstrater var pludselig 8000 og alle begivenhederne "havde helt fulgt mit partitur" , dvs. Thorsens...

CO-RITUS

CO-RITUS var det første forsøg på at slippe af med tilskueren i den kreative proces ved at forandre ham til deltager. På den måde, tænkte jeg, kunne man angribe forbruger-strukturen i nutidens samfund og i det kunstneriske og bymæbsige liv. Det var et forsøg på at basere aktiviteterne på folkelig kreativitet.

De første CO-RITUS manifestationer blev organiseret i København og Sverige af mig med situationister fra den Anden Situationistiske Internationale. Men teorien blev behandlet i Co-ritus manifestet.

Blandt eksperimenterne kan vi fx. nævne:

Den første CO-RITUS-koncert og manifestion [1962]
Den begyndte med at gæsterne blev ledt ind i et tomt rum. De blev præsenteret for alle slags materialer og de næste fjorten dage der fulgte boblede med kollektiv spontan aktivitet fra alle gæster. Der var digtoplæsning af folk fra de omkringliggende gader og husblokke, der var fælles musik. Slutpunktet var at forsøge på at erobre Københavns indre by og omdanne den til et skabende felt for almindelige folk i stedet for arkitekterne og deres våbenbrødre, forretningsfolkene. Dette blev brutalt stoppet af politiet. I denne sidste afdeling deltog bl.a. SPUR-gruppen fra München.

Den fjerde CO-RITUS-koncert
i Uppsala 1963 for fire hundrede gæster, tomme øldåser, skrot-orgler, fem film-projektorer, jazzorkestre, svensk dobbelt-trompet og bilhorns-orgler, vandrende collage og spontant publikum. Publikum startede med at danse, male og bygge på den kæmpemæssige vandrende collage mellem bjerge af tomme dåser mens andre dannede grupper for at spille musik eller for at optræde efter direktiver fra film-projektorerne. Denne begivenhed blev iværksat for at latterliggøre 800 års jubilæet for Uppsala Ærkebispesæde og kristendommens indførelse i den skandinaviske kultur.

Den spirale labyrint
i Malmö Rådhushal, Sverige [1963]. En hel serie af situationistiske labyrint-projekter var fiaskoer. Den spirale labyrint i Malmö kombinerer de spirale og de labyrintiske muligheder fordi den på én gang er begrænset og uendelig, færdig og uendeligt variabel. Desværre blev gæsternes arbejde med videreførelsen af den spirale labyrint standset af Rådhusets myndigheder.

Den tolvte CO-RITUS manifestation, 1965
Arrangeret i én af Københavns travleste gader paralyserede denne manifestation fuldstændigt politiet ved at ende i en fest for mere end 3000 deltagere, folkemusikere, malere og musikere. Et vældigt publikum-fremstillet kollektivt maleri dannede en barrikade tværs over den ret snævre fodgængergade indtil de 3000 marcherede mod den københavnske politistation nr. 1 for at befri en arresteret demonstrant. Han blev øjeblikkeligt løsladt. Senere stormede deltagerne kulturministeriet, hvor man i sidste øjeblik havde barrikaderet sig.

Gå til forsiden
Gå til den forrige side